Zapraszamy Wystawców:

 

Strefy rękodzieła, rzemiosła i designu:

niezależnych projektantów, rękodzielników, rzemieślników 

 

Strefy Dnia Ziemi:

instytucje i instytuty publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe 

 

Pozostałe strefy wydarzenia oraz sponsorzy:

firmy i instytucje zainteresowane współpracą przy realizacji wydarzenia zapraszamy do kontaktu z koordynatorami Ekokreatywnej Warszawy